Ekspedīcija “Laikā un ceļā uz 90-tajiem gadiem”

3. maija pirmspusdienā Tirzas pamatskolas 5.-7. klašu skolēni bibliotēkā veica ekspedīciju, kuras laikā rada atbildes uz jautājumiem, kā piemēram, kādas bija Tautas Atmodas pirmās aktivitātes, kad notika Latvijas Tautas Frontes atbalsta grupas dibināšanas sapulce Tirzā, kad pirmo reizi tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs virs Tirzas tautas nama, kad Tirzā pirmo reizi notika represēto vakars un citi jautājumi, kas bija atrodami bibliotēkas novadpētniecības mapē.

Novadpētniecības mape tika papildināta ar jauniem materiāliem, ko bibliotēka saņēma no skolas un novadpētniecības krātuves.

Meklējot atbildes uz jautājumiem, skolēni uzzināja daudz citas informācijas; gan par Tirzas iedzīvotājiem, kuri piedalījās 1991.gada barikādēs, gan iepazinās ar Latvijas Tautas Frontes Tirzas grupas dalībnieku atmiņu pierakstiem.

Gaidot iespēju tikt pie novadpētniecības mapes, skolēni laiku kavēja, spēlējot galda spēles.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja