Dzejas diena Tirzas pagasta bibliotēkā

14.septembrī plkst. 13.00 Tirzas pagasta bibliotēka rīkoja ikgadējo Dzejas dienu Tirzas pamatskolas 1. un 2.klasēm. Uz pasākumu VKKF projekta ietvaros “Laiks satikties”, sadarbībā ar Gulbenes novada, Lizuma un Tirzas bibliotēkām tika aicināta dzejniece Inese Zandere.

Dzejniece sarunu iesāk ar aktīvu dzejas lasīšanu, kur dzejoļi beidzas ar atskaņām, tādejādi iesaistīja bērnus, pasakot nākamās rindas pēdējo vārdu.

Dzejniece bērnus iepazīstina ar audumu bērniņiem, Lupatiņiem; Zeķīti, Cimdiņu, Lakatiņu, Spilventiņu. Rādīja kā tie māk priecāties, spēlēties, mazgāties, visas lietas ko māca Lupatiņi ir pamācošas un bērniem interesantas.

Noslēgumā skatījāmies animācijas filmu “Kā Lupatiņi precējās”. Nu kuram bērnam gan nepatīk šī multene!

Arī skolotājas Ilze, Daiga un Mārīte diskutēja ar Inesi Zanderi par mācību grāmatā iekļautajiem dzejnieces dzejoļiem, jo tieši dienas tēma 2.klasei bija dzejnieces dzejolis “Vārdu rati”

Dzejas diena Tirzas pagasta bibliotēkā noslēdzās plkst 16.00, aicinot uz sarunu pieaugušo auditoriju.

Šīs sarunas laikā (Inese uzsvēra, kad veidoju afišu), kur klausītājs brīvi iesaistās sarunā, uzzinājām daudz par dzejoļu tapšanas brīžiem, sadarbību ar komponistiem, ilustratoriem un pasākumu organizatoriem, cik viegli vai grūti top dzejolis. Kā dzejniece pati saka: “Dzejoļa tapšanas laikā ģimenei ar mani jāsadzīvo kā ar slimnieku, kamēr es izslimoju!”

Paldies dzejniecei par uzticēšanos, uzklausot klātesošo viedokli, izvēloties nosaukumu jaunajai dzejas grāmatai!

Pateicos N. un S.Treijiem, A. un Ā.Puriņiem par šo vērtīgo tikšanos ar Inesi Zanderi. Bez jums tas nebūtu noticis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrita petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja