Dabīgu sejas krēmu, smaržu un domu un prāta vadīšana pašizaugsmes veicināšanā

7.martā Tirzas pagasta bibliotēkā notika tikšanās ar Inesi Prisjolkovu - grāmatu autori un izdevēju, Pozitīvas domāšanas centra „Pavasara Studija” vadītāju, lekcijā “Domu un prāta vadīšana pašizaugsmes veicināšanā”.

Lekcijas laikā lektore gan teorētiski iepazīstināja, gan praktiski mācīja kā:

- uzņemties atbildību par savām domām

- šķirot domas

- izvēlēties laiku, kurā domāt konkrēto tēmu

- paplašināt apziņu

- iztēloties un vizualizēt

- atslēgt prātu un kādu laiku būt klusumā

Lekcija bija labi apmeklēta un izzinoša. Interesenti iegādājās grāmatas un kompaktdiskus par konkrēto tēmu, starpbrīžos un pēc lekcijas izmantoja iespēju I.Prisjolkovai uzdot sev interesējošus jautājumus un uz tiem rast atbildes.

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Dabīgu sejas krēmu, smaržu un domu un prāta vadīšana pašizaugsmes veicināšanā" tiek realizēta ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu 700.00 EUR apmērā. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja