Bibliotekārā stunda Tirzas bibliotēkā

26.novembrī 7.klases skolēni un skolotāja Daiga latviešu valodas un literatūras stundu izzinoši darbojoties pavadīja bibliotēkā.

Skolēni centās orientēties bibliotēkas plauktos un paši bez palīdzības atrast grāmatu pēc autora un nosaukuma, ko pēc izlozes principa es biju sagatavojusi. Pēc tam, iepazinušies ar grāmatu, viņi noteica literatūras žanru, darba tēmu, atrada citātu pēc izvēles un iepazīstināja klasesbiedrus ar izgūto informāciju.

Patīkami pārsteidza Božena, veiksmīgi izpildot visus norādījumus un klātesošajiem atrādot uzdevumu izejot bibliotēkas vidū (tādu norādījumu nebija). Skolēni atzina, ka visu izpildīt nav viegli!

Otrajā nodarbības daļā skolēni apguva meklēšanu un lasīšanu portālā Letonika.lv un autorizējoties bibliotēkā, arī 3td.lv.

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja