Bibliotekārā stunda Tirzas bibliotēkā

Otrdien, pulksten 9 no rīta, Tirzas pirmskolas bērni ar autobusu ieradās uz sen gaidīto tikšanos ar Tirzas pagasta bibliotēku. Vispirms 1 stundu bibliotēkā dzīvojās 4-5 gadus vecie bērni, papriecājās par leļļu dažādajiem tērpiem, ar bibliotekāri kopīgi palasīja grāmatu ‘’Kā skuķis par meiteni tapa’’ – patika tā grāmatiņa! Aplūkoja grāmatas ar veramiem lodziņiem, kur zem lodziņa kāda gudra pamācība gan par dzīvniekiem, gan cilvēka ķermeņa īpatnībām. Tad nodarbi atrada katrs sev individuāli – kāds izmēģināja žurnālu rotējošo stendu, citam žurnāls “Ilustrētā Zinātne” bija pa prātam.

Pulksten 10 mazos nomainīja vecākā grupiņa – 5-6 gadus vecie bērni. Tiem virziens uz grāmatu plauktu nudien nebija jārāda – kā nāca – tā atrada! Kopā ar bibliotekāri pārskatīja jaunākās bērnu grāmatas, parunāja pupiņu valodā. Tā kā šonedēļ ir Latvijas svētku nedēļa, ‘’paspēlējāmies’’ ar jautājumiem par Latviju. Bērni zināja Latvijas himnai vārdus un mācēja pateikt, kas vada valsti. Sagatavotie bibliotēkas uzdevumi,  krāsojamie materiāli, vēl jāpilda pašiem skoliņā. Tā kā bibliotēkā ir skatāma Tirzas pagasta novadpētniecības krātuves tematiska izstāde ‘’Stāsti Latvijas simtgadei: Tirza, Vecaduliena, Virāne...’’, tad skolotāja Ligita parādīja bērniem arī Lāčplēša ordeni, kas kādreiz piederējis Lācim Ādolfam.

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja