Bibliotēka dodas pie saviem lasītājiem

„Lasītājs nodzīvo tūkstoš dzīves pirms nomirst. Cilvēks, kurš nelasa, izdzīvo tikai vienu”/Džords R.R. Mārtins, “Deja ar pūķiem”/

Lasīšana ir milzīga vērtība, kas padara cilvēku bagātu.

No 2005.gada Stradu pagasta bibliotēka kopā ar pagasta sociālo darbinieci vienu reizi mēnesī piegādā grāmatas mājās tiem pagasta iedzīvotājiem, kuriem pašu spēkiem uz bibliotēku atkļūt nav iespējams.

Pirmajos gados vairāk apciemojām vientuļos pensionārus un veselības problēmu skartos iedzīvotājus, bet tad interese un pieprasījums pēc grāmatām arvien palielinājās. Kādēļ liegt kādam bezdarbniekam vai daudzbērnu ģimenei iespēju lasīt un pilnveidot sevi, ja viņiem nav sava transporta, ar ko nokļūt līdz bibliotēkai, bet ir vēlēšanās lasīt?

Kaut arī Stradu pagasta bibliotēka atrodas ciemata vidū, lieliska šoseja aizved līdz pašai Gulbenei, maršruta autobusu grafiks diemžēl ir neizdevīgs lasītājiem. Jāpiebilst arī, ka daudzi lasītāji dzīvo tālu no lielceļa, gandrīz vai mežos… kur dažiem pat elektrība ir gandrīz vai luksus pakalpojums. Un tā nu mēs braucam katru mēnesi apmēram 100 kilometru garā braucienā pa ceļiem un apvedceļiem, un, ja vajag, arī pa pļavām.

Esam ieguvušas ļoti daudz - iepazinušas sava pagasta cilvēkus, viņu dzīvesstāstus, esam smēlušās no viņiem neizsīkstošu enerģiju un dzīves pieredzi, spēku… Lasītāju vidū ir dažādi cilvēki, piemēram, pensionētā skolotāja Ā.Bulvīte, kuras dzīves ceļi ir krustojušies ar daudziem interesantiem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, piemēram, ar V.Lāci un, kā izrādās, viņa ir bijusi arī sekretāre pie brāļiem Kokariem! Lielas lasītājas ir arī B.Ansone - Jūlija Madernieka talanta cienītāja, kas savos izšuvumos izmanto mākslinieka rakstus, un I.Kozlovska - erudīta krustvārdu mīklu minētāj un daudzi, daudzi citi….

2015.gadā mēs šādi apkalpojām 37 lasītājus. Katrā braucienā lasītājiem tiek atstāti vidēji 150 eksemplāri lasāmvielas - sākumā vedām vairāk grāmatas, šobrīd ļoti pieprasīti žurnāli. Grāmatas parasti vedam pēc pieprasījuma - lielāka interese ir pēc latviešu oriģinālliteratūras, jaunumiem rokdarbu jomā. Pa šiem 10 gadiem cilvēki ir iepazīti, zinu arī viņu intereses. Un nevajag domāt, ka dziļos laukos cilvēki neko nezin par jaunāko pasaulē un literatūrā! Viņiem allaž pie rokas ir saraksti ar savām vēlmēm. Citi informāciju par kāroto atsūta ar īsziņu palīdzību, citi nodod ar kaimiņu starpniecību. Pa ceļam ievedam arī „Gulbenes Novada ziņu” jaunāko eksemplāru, kādam atvedam maizīti un, ja vajadzīgs, reizēm tiek malkas klēpis vai ūdens spainis ienests.

Gadu gaitā kopā ar sociālo darbinieci esam izveidojušas saliedētu komandu, nekad nejaucamies viena otras darbā.

Darot šo darbu esmu sapratusi - jāiziet ārā, jāsatiek cilvēki, jāpastāsta par sevi, jāiesaista citi, jāaizrauj, nedrīkst šodien tikai sēdēt uz vietas bibliotēkā un gaidīt. Esmu ieguvusi vairāk lasītāju, lielāku viņu apmierinātību ar bibliotēkas pakalpojumiem, iespēju darīt darbu, kas patiešām ir vajadzīgs. Es ļoti novērtēju to, ka joprojām ir cilvēki, kam mēs to visu darām.

Šo pakalpojumu cilvēkiem ir iespējams sniegt tikai, pateicoties pagasta pārvaldes atbalstam. Varbūt būs iespēja maršrutu pagarināt un apkalpojamo cilvēku skaitu palielināt.

Mums ir paši labākie cilvēki! Ar kādu labestību un prieku viņi mūs sagaida! Ar nepacietību braucam pie viņiem, ar gandarījumu braucam mājās!

Ineta Masa
Stradu pagasta bibliotēkas vadītāja