Bērnu jauniešu žūrija 2019 Tirzas pagasta bibliotēkā

Un atkal svētki - ir iemesls svinībām! Šoreiz bibliotēkā gadu noslēdzam ar akurāti padarītu darbu, izlasītām “Bērnu un jauniešu žūrija 2019” grāmatām.

Prieks par iedvesmojošām grāmatām, kā saka skolotāja Ligita

“Šķita, ka šogad nesāksim lasīt, bet šīs grāmatas bija tāds uzrāviens sākumam. Sevišķi grāmata “Laime ir lapsa”, to pat uzzīmējām”.

Bērnu domas, protams, atšķirīgas – dažiem patīk mīklu panti, dažiem stāsts par Beniju, citiem – krāsaini grāmatu vāki. Kopumā grāmatas ierindojām šādi: Laime ir lapsa, Grāmata Benijam, Pasaka par Bruņinieku, kuram sāpēja zobi un vēl trīs.

Pasākumu atklāja bērni, skolotājas un auklītes ar sagatavotu Ziemassvētku priekšnesumu, uz kuru ielūdzām arī pārvaldes darbiniekus, pasta darbiniekus un tuvākos kaimiņus. Paspējām arī grāmatas apskatīt, multenes noskatīt un gardo torti noēsties…

Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja