"Bērnu, jauniešu un vecāku" žūrijas grāmatas 9+.

“Šodien pēc ilgiem laikiem Tirzas pagasta bibliotēkā darbojās Tirzas pamatskolas 4.klases skolēni ar audzinātāju Aelitu un vizuālās mākslas un latviešu valodas skolotāju Daigu
Iepazīstināju ar šā gada "Bērnu, jauniešu un vecāku" žūrijas grāmatām 9+.

Gan skolēni, gan skolotājas lasīja grāmatu fragmentus, mēģināja izprast, kura grāmata katram labāk patīk.
Monika izvēlējās visbiezāko. Lai veicas lasīšana, Monika!

Atlikušo laiku skolēni, iespaidojušies no redzētajām gleznām pēc vasaras gleznošanas plenēra Tirzā, zīmēja katrs savas mājas nosaukumu”

 

 


Agrita Petrovska
Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja