"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021"

Konkurss "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021" ir noslēdzies. Konkursā šogad piedalījās 25  2. un 4. klases skolēni.

Pēc brīvdienām apkoposim vērtējumu par katru grāmatu un aizpildīsim anketu.

Paldies jums, čaklākie lasītāji un skolotāja Ilze, par mūsu kopīgo attālināto sadarbību!

 

Klusu un gaišu svētvakaru jūsmājās!

Saldums no Tirzas pagasta bibliotēka