Avīze “Sapņu skola’’ Tirzā

Avīze “Sapņu skola’’  Tirzā

 

Kāda būtu mūsu katra sapņu skola, ja to būtu iespējams realizēt, šajā laikā un vietā? Uz šo jautājumu, šodien 25.maijā, skolēni centās rast atbildes, izveidojot skolas avīzi ‘’Sapņu skola’’.

Šo atbildīgo uzdevumu veica Tirzas pamatskolas 4. klases skolēni ar audzinātāju Aelitu. Ar ko sākt? Sākām ar to, ka bibliotēkā apskatījām bērnu žurnālus un grāmatas par piemēru, kas tad vispār ir atbildīgs par žurnāla vai grāmatas tēmu, saturu, māksliniecisko noformējumu. Secinājām, ka tā ir liela darba grupa, kurā noteikti ir galvenais redaktors, kurš uzņemas vislielāko atbildību, tad žurnālisti, kuri sagatavo rakstus par konkrēto tēmu, mākslinieciskais redaktors, grafiķis un citi darbinieki, kuriem mums pietrūka lomu. Audzinātāja ieteica izveidot 2 darba grupas, katrā – 1 galvenais redaktors, žurnālisti un mākslinieciskais redaktors, fotogrāfs.

Lomās iejutās: galvenie redaktori – Monika un Patrīcija

Žurnālisti – Ance, Rūta, Agija, Elīna

Aldis uzraudzīja un novēroja abu komandas darbu

 

Žurnālisti teicami iejutās savā lomā un aptaujāja Tirzas pagasta pārvaldes darbiniekus, bibliotēkas apmeklētājus, ierakstot diktafonā sarunu un fotografējot. Protams, ievērojot vispārpieņemtos noteikumus par atļauju sarunas ierakstam un fotografēšanai. Rezultātā tika rastas atbildes un dažādi viedokļi.

Atzinums; redaktoriem ir daudz jālasa, lai iegūtu plašu vārdu krājumu! Jāmāk labi rakstīt, lasīt un jābūt ziņkārīgiem!

Avīzes izdošanas vieta Tirzas pagasta bibliotēka