Āra lasītavu izveide Gulbenes novada pagastu bibliotēkās

Gulbenes novada bibliotēkas projekta „Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem” realizācija ir uzņēmusi apgriezienus. Maija beigās pie septiņām Gulbenes novada bibliotēkām tika uzstādītas un labiekārtotas āra lasītavas. Tagad Daukstu, Mālmuižas, Litenes, Gaujasrēveļu, Stāmerienas, Kalnienas un Stradu iedzīvotājiem ir jauna iespēja izmantot bibliotēkas pakalpojumus ārpus bibliotēku telpām - spēlēt āra spēles (dambreti, riču-raču un samezglojies), lasīt jaunākos preses izdevumus, izmantot bezmaksas Wi-Fi un planšetdatorus. Katrs apmeklētājs var izvēlēties sev tīkamāko pakalpojumu. Āra lasītavas jau ir piesaistījušas jaunās ģimenes ar bērniem. Viņiem ir iespēja saturīgi un interesanti pavadīt vasaras brīvlaiku.

Jūnija pirmajās dienās pie bibliotēkām tika organizēti spēļu turnīri bērniem. Lejasciema pagasta Mālu bibliotēkas vadītāja Zofija Drozdova organizēja Īrisas Puidzes dzejas lasījumu pieaugušajiem. Daukstu pagasta bibliotēkas vadītāja Kristīne Mezīte vadīja „Zinātnisko eksperimentu dienu” bērniem. Stradu pagasta bibliotēkas vadītāja Ineta Masa savā āra lasītavā uzņēma Stāķu pamatskolas nometnes „Saules spēles” bērnus. Vēl āra lasītavu atklāšanas svētki notiks pie Stāmerienas pagasta bibliotēkas, Kalnienas bibliotēkas un Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēkas.

Vairāk informācijas bibliotēku vietnēs sociālajos tīklos (klikšķis uz nosaukuma):

Litenes pagasta bibliotēka
Lejasciema pagasta Mālu bibliotēka
Stradu pagasta bibliotēka
Daukstu pagasta bibliotēka 
Daukstu pagasta bibliotēka

Projekts „Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem” tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas ir 12388,93 EUR, no tām 90% jeb 11150,04 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 1951,29 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Iveta Erica,
metodiskā darba vadītāja
Gulbenes novada bibliotēkā