Literārās stundas – par Aspaziju

Gulbenes bērnu bibliotēkas darbinieces turpina jau vairākus gadus iesāktās literārās stundas, kurās skolēni tiek iepazīstināti ar kāda dzejnieka/rakstnieka/ biogrāfiskajiem datiem un viņa darbiem. Februāra mēnesī sākumskolas vecuma skolēni iepazinās ar mūsu novadnieces Annas Sakses dzīvi un darbiem, uzsvaru liekot uz pasakām par ziediem.

Šajā mēnesī no 9. līdz 13.martam Gulbenes sākumskolas skolēni iepazinās ar dzejnieces Aspazijas interesanto dzīvi un viņas darbiem. Skolēniem bija iespēja paklausīties dzejnieces balss ierakstu, kā arī uzzināt daudz interesantus faktus no viņas dzīves. Pirmo klašu skolēni varēja noskatīties divas multiplikācijas filmiņas, kuru pamatos ir Aspazijas dzeja bērniem – Nebēda un Sēd uz sliekšņa pasaciņa. Mazliet vecāki bērni iepazinās ar Aspazijas dzeju, kura pārtulkota slovēņu valodā un tiek izpildīta hip-hopa ritmā. Kopā stundas apmeklēja 13 klases no visām Gulbenes skolām.

Paldies bērniem un viņu skolotājām par radošo sadarbību!

Solvita Lībere

Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja