Lekcija, kartupeļu paraugu demonstrējumi, degustācija. Atbildes uz jautājumiem. 

Aicināts ikviens! Pasākums zaļajā režīmā."