Skolu bibliotēkas

BIBLIOTĒKA ADRESE

Gulbenes novada vidusskolas bibliotēka
JOLANTA LAUBE
jolantalaube@inbox.lv

Līkā iela 21, Līkā iela 21, Gulbene, LV-4401

Skolas iela 10, Gulbene, LV-4401

Gulbīša pamatskolas bibliotēka
gulbis@gulbene.lv
Gulbīša pamatskola, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads, LV-4420

Lejasciema vidusskolas bibliotēka
LANA ČERNOGLAZOVA

lejasciemaskola@gulbene.lv

Lejasciema vidusskola, Rīgas iela 20, Lejasciems, Gulbenes novads, LV-4412
Lizuma vidusskolas bibliotēka
SILVIJA ŠTOKNE
silvija39@inbox.lv
Pils, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes novads, LV-4425
Rankas pamatskolas bibliotēka
INGA JERUMĀNE
ingajerumane207@inbox.lv
Rankas pamatskola, Ranka, Rankas pag., Gulbenes novads, LV-4416
Stāķu pamatskolas bibliotēka
HELĒNA KLUCE
helena1952@inbox.lv
Stāķu pamatskola, Stāķi 7, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes novads, LV-4417
Sveķu pamatskolas bibliotēka
SANDRA RESNE
sanreaa@gmail.com
Sveķu pamatskola, "Aduliena", Jaungulbenes pag., Gulbenes novads, LV-4420
Tirzas pamatskolas bibliotēka
IVETA ZIEPNIECE
ivetaziepniece@inbox.lv
Tirzas pamatskola, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes novads, LV-4424