Tirzas pagasta bibliotēka

 

"Biedrības nams", Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV – 4424, tālr. 26669317
e-pasts: tirza@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem: 
Pirmdiena – 8.00 - 15.00
Otrdiena – 8.00 - 16.00
Trešdiena – 8.00 - 16.00
Ceturtdiena – 8.00 - 16.00
Piektdiena – 8.00 - 16.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2021.g.):

Bibliotēkas krājums – 5018
Izsniegums - 7891
Lietotāju skaits - 291
Apmeklējumu skaits – 3480

No bibliotēkas vēstures:
1839.g. Tirzā mācītājs P.E.Šacs nodibināja lasāmu bibliotēku ar zinātnisku novirzienu par paša līdzekļiem. Pēc mācītāja aiziešanas (1854.g.) tā iznīkusi. 1885.g. 19.septembrī J.Misiņš dabūja Vidzemes gubernatora atļauju savās tēva mājās "Krācēs" ierīkot publisku bibliotēku. 1910.g. nodibināta Tirzas izglītības biedrības bibliotēka. Pēc 2.pasaules kara bibliotēka darbu atsāka 1946.gadā. Ilgus gadus – 1955.-2007.g. – bibliotēku vadīja Marija Dinga. Agrita Petrovska ir bibliotēkas vadītāja no 2007.gada.
2014.gadā tika realizēts projekts „Tirzas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un grāmatu plauktu iegāde”. Bibliotēkas telpas tika renovētas un paplašinātas par 12 m2, iegādāti jauni plaukti un televizors. 


Bibliotēka piedāvā:

 • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
 • Bibliotēkas veidotās novadpētniecības tematiskās mapes par pagasta vēsturi, kultūru, cilvēkiem, uzņēmējdarbību, lauksaimniecību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām
 • Internetu
 • Datu bāze “Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
 • Datorpakalpojumus
 • Printēšanas, skenēšanas, laminēšanas un kopēšanas pakalpojumus
 • SBA (Starpbibliotēku abonements)
 • „Gaismas tīkla” ietvaros bibliotēkā pieejami pilntekstu un informācijas resursi – LNB datu bāze www.periodika.lv, filmu portāls http://www.filmas.lv 
 • Elektroniskie resursi – DVD multfilmas, x-box spēļu konsole 
 • Dažādi tematiski, izglītojoši un kultūras pasākumi, izstādes pēc plāna 
 • Uzziņas un konsultācijas 

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.