Stradu pagasta Stāķu bibliotēka

Stāķi 19 - 19, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV - 4417, tālr. 27812651
e-pasts: staki@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Pirmdiena – 9.00-17.00
Otrdiena – 9.00-17.00
Trešdiena – 9.00-17.00
Ceturtdiena – 9.00-17.00
Piektdiena – 9.00-16.00

 


Galvenie darba rādītāji (2021.g.):

Bibliotēkas krājums – 6639
Izsniegums - 12393
Lietotāju skaits - 304
Apmeklējumu skaits – 2139

No bibliotēkas vēstures:
Stāķu bibliotēka nodibināta 1981.gadā uz Lejasciema pagasta Dūres bibliotēkas bāzes. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Veronika Bite. Vēlāk strādāja Agita Bērziņa, Indra Logina. No 1998.gada līdz 2019.gadam bibliotēkas vadītāja bija Aivija Purkalne. Šīs bibliotēkas vēsture ir unikāla ar to, ka tik īsā pastāvēšanas laikā jau četras reizes mainījusi adresi. No 2019.gada līdz 2021.gadam bibliotēku vadīja Jana Daugele. Kopš 2021.gada decembra bibliotēku vada Anda Krima.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāze “Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas, kopēšanas un laminēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.