Stradu pagasta bibliotēka

„Rotas”, Stradi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, 27859062
e-pasts: stradi@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem: 
otrdiena 10.00-12.00 12.30-18.00
trešdiena 10.00-12.00 12.30-18.00
ceturtdiena 10.00-12.00 12.30-18.00
piektdiena 10.00-12.00 12.30-18.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2023.g.):

Bibliotēkas krājums – 4971
Izsniegums - 7740
Lietotāju skaits - 266
Apmeklējumu skaits – 2916

No bibliotēkas vēstures:
Stradu pagasta bibliotēka dibināta 1951.gada 13.oktobrī "Priedniekos". Ilgus gadus (1963.g. - 1970.g., 1972.g. - 1993.g.) šo bibliotēku vadīja Staņislava Graudiņa. No 1995.gada bibliotēka ir Palienas ciemata neatņemama sastāvdaļa. 
Ineta Masa ir bibliotēkas vadītāja no 1993.gada. No 1988.gada līdz 1993.gadam strādājusi dažādās Gulbenes rajona bibliotēkās. Beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Datu bāze „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit