Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēka

„Mazkalniena”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV – 4406, 26189628
e-pasts: kalniena@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

1.septembris – 31.maijs
Pirmdiena – 10.00 - 18.00
Trešdiena – 10.00 - 18.00
Ceturtdiena – 10.00 - 18.00
Piektdiena – 10.00 - 18.00
Sestdiena - 9.30 – 16.30

1.jūnijs – 31.augusts
Pirmdiena – 10.00 - 18.00
Otrdiena – 10.00 - 18.00
Trešdiena – 10.00 - 18.00
Ceturtdiena – 10.00 - 18.00
Piektdiena – 10.00 - 17.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2019.g.):
Bibliotēkas krājums – 5526
Izsniegums – 6353
Lietotāju skaits - 162
Apmeklējumu skaits – 2747


No bibliotēkas vēstures: 
Bibliotēka dibināta 1947.gadā. Ilgus gadus bibliotēkā nostrādāja Mirdza Murjāne (1956.g.-1988.g.).
Rasma Auzāne ir bibliotēkas vadītāja no 1990.gada. Beigusi Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikumu 1988.gadā. Līdz 1990.gadam strādājusi Valkas rajona Strenču bibliotēkā.
Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Datu bāzes „Letonika” un Lursoft Laikrakstu bibliotēku
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas, laminēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

 Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.