Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēka

„Mazkalniena”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV – 4406, 28017354
e-pasts: kalniena@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

trešdiena 8.00-12.00 12.30-16.30
ceturtdiena 8.00-12.00 12.30-16.30
piektdiena 8.00-12.00 12.30-16.30
sestdiena 9.00 - 15.00

Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2023.g.):

Bibliotēkas krājums – 4737
Izsniegums - 4466
Lietotāju skaits – 172
Apmeklējumu skaits – 2098

No bibliotēkas vēstures: 
Bibliotēka dibināta 1947.gadā. Ilgus gadus bibliotēkā nostrādāja Mirdza Murjāne (1956.g.-1988.g.).
Rasma Auzāne ir bibliotēkas vadītāja no 1990.gada. Beigusi Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikumu 1988.gadā. Līdz 1990.gadam strādājusi Valkas rajona Strenču bibliotēkā.
Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Datu bāzes „Letonika” un Lursoft Laikrakstu bibliotēku
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas, laminēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

 Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.