Stāmerienas pagasta bibliotēka

"Vecstāmeriena", Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV – 4406, tālr. 64497638,
e-pasts: stamerienas.biblioteka@gulbene.lv

 

Bibliotēka atvērta lasītājiem:
Otrdiena – 9.00 - 17.00
Trešdiena – 9.00 - 17.00
Ceturtdiena – 9.00 - 17.00
Piektdiena – 9.00 - 17.00
Sestdiena – 9.00 - 16.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
 
Galvenie darba rādītāji (2019.g.):
Bibliotēkas krājums – 7084
Izsniegums – 6755
Lietotāju skaits - 238
Apmeklējumu skaits – 3923

No bibliotēkas vēstures:
Stāmerienas bibliotēkas biedrība dibināta 1909.gadā. Pirmais bibliotekārs Pēteris Lapiņš. 20.gadsimta 30.gados nodibinātas lauksaimniecības un aizsargu biedrības ar savām bibliotēkām.
Pēc 2.Pasaules kara bibliotēka darbu atsāka 1946.gadā. Ilgus gadus bibliotēkas vadītāja (1952.g. - 1981.g.) bija Anastasija Kazāka. Ar 2006. gada janvāri bibliotēkas vadītāja ir Spodra Kaļva. Beigusi LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļu.

 

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Bibliotēkas veidoto novadpētniecības datu bāzi BIS ALISE
  • Datu bāzes „Letonika” Lursoft Laikrakstu bibliotēku un Lursoft Uzņēmumu datu bāzi
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

 Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.