Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka

"Rēveļu pamatskola", Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV - 4416, tālr. +371 28023298
e-pasts gaujasreveli@gulbenesbiblioteka.lv

 Bibliotēka atvērta lasītājiem:

trešdiena 8.00-12.00 12.30-16.00
ceturtdiena 8.00-12.00 12.30-16.00
piektdiena 8.00-12.00 12.30-16.00
sestdiena 8.00-12.00 12.30-16.00


Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2023.g.):

Bibliotēkas krājums – 6846
Izsniegums - 4642
Lietotāju skaits - 157
Apmeklējumu skaits – 1771

No bibliotēkas vēstures:
Bibliotēka dibināta 1975.gadā kā Rankas pagasta 2.bibliotēka. Rankas pagasta centrā jau darbojās viena bibliotēka. Taču Rankas kartona fabrikas ciematiņa iedzīvotājiem, Rēveļu un Ūdrupes cilvēkiem tas bija tālu. Telpas, pirmās grāmatas (420 eks.) un pirmo materiālo palīdzību bibliotēka saņēma no Rankas kartona fabrikas arodbiedrības. 2003.gadā bibliotēka maina nosaukumu. Tagad tā ir Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka. No 1975.gada līdz 2018.gadam bibliotēku vadīja Elizabete Ķīse, savukārt no 2018. gada līdz 2020.gada sākumam bibliotēkas vadītāja bija Baiba Juraža. Šobrīd bibliotēku Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēkas vadītāja ir Tamāra Gončoronoka.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Internetu
  • Datu bāze „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.