Rankas pagasta bibliotēka

"Ausmas", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV - 4416, tālr. 26495116
e-pasts: rankas.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Pirmdiena – 9.00 - 17.00
Otrdiena – 9.00 - 17.00
Trešdiena – 9.00 - 17.00
Ceturtdiena –9.00 - 17.00
Piektdiena - 9.00 - 17.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2019.g.):
Bibliotēkas krājums – 8015
Izsniegums – 3775
Lietotāju skaits - 230
Apmeklējumu skaits – 1830

No bibliotēkas vēstures:
1895.gada septembrī Rankas Lutera pamatskolā par skolotāju sāka strādāt I.Rītiņš, kurš ļoti aktīvi iesaistījās sabiedriskajā dzīvē. 1896.gada pavasarī nodibināja bibliotēkas biedrību. 1938./1939.gadā Rankas aizsargu nodaļai piederēja bibliotēka ar 1500 sējumiem. Pēc 2.pasaules kara bibliotēka darbu atsāka 1945.gadā. Pirmā bibliotekāre Vera Vasiļjeva. No 1976.gada līdz 2017.gada Rankas pagasta bibliotēku vadīja Arita Bogdanoviča. No 2018.gada 2.janvāra bibliotēkas vadītāja ir Anda Ješkina. Viņai ir LLU sociālo zinātņu bakalaura grāds.


Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Datu bāze “Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.