Lizuma pagasta bibliotēka

"Akācijas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV - 4425, tālr. 26498261,
e-pasts: lizums@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem: 

Darba laiks ziemā: no 1.oktobra līdz 31.maijam
otrdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
trešdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
ceturtdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
piektdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
sestdiena 9.00-15.00

Darba laiks vasarā: no 1.jūnija līdz 30.septembrim
pirmdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
otrdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
trešdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
ceturtdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
piektdiena 9.00-15.00

Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2023.g.):

Bibliotēkas krājums – 8398
Izsniegums - 8252
Lietotāju skaits - 441
Apmeklējumu skaits – 5605

No bibliotēkas vēstures:
1839.gadā Tirzas mācītājs P.E.Šacs Velēnā (Lizuma pag.) ierīkoja lasāmu bibliotēku un izdalīja grāmatas lasīšanai, bet tā pēc viņa aiziešanas (1854.g.) iznīkusi. 1909.gadā nodibināta Lizuma bibliotēkas biedrība. 20.gadsimta 30.-os gados tai ir ap 1300 sējumu.
Lizuma pagasta bibliotēka bija vienīgā pagasta bibliotēka Gulbenes rajonā, kas darbojās arī 2.pasaules kara laikā. Lizuma pagasta adiministratīvajā ēkā bibliotēka atrodas  no 1974.gada. 2016.gada 2.novembrī bibliotēka pārcēlās uz jaunām telpām šīs ēkas labajā spānā.
Ilgstoši bibliotēku vadīja Zaiga Apinīte (1967.-1980.). Ar 1973.gadu par bibliotekāri sāka strādāt Velta Ivanova (beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu 1970.g.). Viņa bija bibliotēkas vadītāja no 1980.gada līdz 2005.gadam, kad darbu turpina kā bibliotekāre līdz aiziešanai pensijā 2012.gada beigās.
2004.gadā bibliotēkā darbu pēc ilgāka pārtraukuma atsāka Ligita Ozoliņa – bibliotēkas vadītāja no 2005.gada (Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu beigusi 1976.gadā) līdz 2018. gada 30. septembrim. 2013. gadā bibliotēkā par galveno bibliotekāri sāka strādāt Evita Dārzniece - bibliotēkas vadītāja no 2018. gada 1. oktobra. 

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāze „Letonika" un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)
     

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.