Litenes pagasta bibliotēka

"Pagastnams 2", Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4405, tālr. 26614720
e-pasts litene@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem: 

Darba laiks ziemā: no 1.oktobra līdz 31.maijam
otrdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
trešdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
ceturtdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
piektdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
sestdiena 9.00-15.00

Darba laiks vasarā: no 1.jūnija līdz 30.septembrim
pirmdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
otrdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
trešdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
ceturtdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
piektdiena 9.00-15.00

Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2023.g.):

Bibliotēkas krājums – 5946
Izsniegums - 5620
Lietotāju skaits - 284
Apmeklējumu skaits – 2626

No bibliotēkas vēstures:
1923.gadā nodibināta Litenes pagasta padomes bibliotēka. 20.gadsimta 30.gados Litenē atradās arī Kultūras fonda bibliotēka ar 700 sējumiem. Pēc 2.pasaules kara bibliotēka darbu atsāka 1947.gadā. Tā tika izveidota no iedzīvotāju dāvinājumiem un Litenes pamatskolas bibliotēkas grāmatām. Ilgus gadus (1959.-1986.) šeit nostrādāja V.Mezītis. Ar savu radošo izdomu un netradicionālo darbu 1971.gadā viņš pārstāvēja Latviju Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstādē Maskavā. Daudziem liteniešiem palikusi atmiņā viņa veidotā "runājošā grāmata" un gaismas avīze. No 2016. gada 20. maija bibliotēka veic Tūrisma informācijas punkta funkcijas. 2017.gadā pie bibliotēkas izveidota Āra lasītava.
Dace Dzērve ir bibliotēkas vadītāja ir no 1986.gada. Beigusi Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu.

Bibliotēka piedāvā:

 • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
 • Novadpētniecības materiālu krājumu
 • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
 • Internetu
 • Datu bāze “Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
 • Datorpakalpojumus
 • Printēšanas un kopēšanas pakalpojumus
 • SBA (Starpbibliotēku abonements)
 • Skenēšana
 • Informāciju par tūrisma objektiem pagastā un novadā, suvenīru pārdošana
 • Āra lasītava
 • Āra spēļu komplekts.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.