Līgo pagasta bibliotēka

“Jaunstukmaņi”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV – 4421, tel.26185403
e-pasts: ligo@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem

Darba laiks ziemā: no 1.oktobra līdz 31.maijam
otrdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
trešdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
ceturtdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
piektdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
sestdiena 9.00-15.00

Darba laiks vasarā: no 1.jūnija līdz 30.septembrim
pirmdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
otrdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
trešdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
ceturtdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
piektdiena 9.00-15.00

Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.


Galvenie darba rādītāji (2023.g.):
Bibliotēkas krājums – 4190
Izsniegums - 4644
Lietotāju skaits -176
Apmeklējumu skaits – 2268

 

 

No bibliotēkas vēstures:
Par bibliotēkas darbības sākumu uzskatāms 1950.gads. Lasītāju skaits tad bija 80, grāmatu fonds - 1000. Ilgus gadus (1953.g. - 1973.g.) bibliotēkas vadītāja bija vēlāk ilggadējā Līgo pagasta priekšsēdētāja Gaida Šķipsna.
Anitra Markoviča ir bibliotēkas vadītāja no 2004.gada.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāzi „Letonika”
  • Lursoft Laikrakstu bibliotēku
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.