Līgo pagasta bibliotēka

“Jaunstukmaņi”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV – 4421, tel.26185403
e-pasts: ligo@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem
1.septembris - 31.maijs
Otrdiena – 9.00-12.30
Trešdiena – 9.00-17.00
Ceturtdiena – 13.30-17.00
Piektdiena – 9.00-17.00
Sestdiena – 9.00-16.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

1.jūnijs - 31.augusts
Pirmdiena - 9.00 - 17.00
Otrdiena – 9.00 - 17.00
Trešdiena – 9.00 - 17.00
Ceturtdiena – 9.00 - 17.00
Piektdiena – 9.00 - 16.00
Galvenie darba rādītāji (2021.g.):
Bibliotēkas krājums – 4255
Izsniegums - 5347
Lietotāju skaits -158
Apmeklējumu skaits – 2100

 

 

No bibliotēkas vēstures:
Par bibliotēkas darbības sākumu uzskatāms 1950.gads. Lasītāju skaits tad bija 80, grāmatu fonds - 1000. Ilgus gadus (1953.g. - 1973.g.) bibliotēkas vadītāja bija vēlāk ilggadējā Līgo pagasta priekšsēdētāja Gaida Šķipsna.
Anitra Markoviča ir bibliotēkas vadītāja no 2004.gada.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāzi „Letonika”
  • Lursoft Laikrakstu bibliotēku
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.