Lejasciema pagasta bibliotēka

Rīgas iela 18, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV - 4412, tālr. 27868341
e-pasts: lejasciems@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 

Darba laiks ziemā: no 1.oktobra līdz 31.maijam
otrdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
trešdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
ceturtdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
piektdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
sestdiena 9.00-15.00

Darba laiks vasarā: no 1.jūnija līdz 30.septembrim
pirmdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
otrdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
trešdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
ceturtdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
piektdiena 9.00-15.00

Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Lejasciema pagasta bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vieta “Sinole”.
Sinole, "Sinoles nams", Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV - 4412, sinole@gulbenesbiblioteka.lv, 26553137, vadītāja Rūta Samsone.

Apkalpošanas punkts atvērts lasītājiem:

otrdiena 10.00-12.00 12.30-18.00
trešdiena 8.00 - 12.30
ceturtdiena 10.00-12.00 12.30-18.00
piektdiena 8.00 - 12.30


Galvenie darba rādītāji (2023.g.):
Bibliotēkas krājums – 10775
Izsniegums - 7934
Lietotāju skaits - 557
Apmeklējumu skaits – 9408

No bibliotēkas vēstures:
Ziņas par bibliotēku pastāvēšanu saglabājušās no 19.gs. beigām, kad darbojās bibliotekārs, grāmattirgotājs un izdevējs Jānis Misiņš. Labdarības biedrības bibliotēka dibināta 1919.gadā (1925.g. - 1054 sējumi). 20.gs. 20.-to gadu otrā pusē sāk darboties Lejasciema pilsētas bibliotēka (1931.g. - 182 sējumi). Laika gaitā bibliotēkai mainījušies nosaukumi, kopš 1991.gada tā ir Lejasciema pagasta bibliotēka. 2000.gada vasarā bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām – literatūrfilosofes Zentas Mauriņas dzimtajās mājām. No 1994.gada līdz 2007.gadam bibliotēku vadīja Inta Balode.Maira Lūkina ir bibliotēkas vadītāja no 2007.gada.

 

 

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un preses krājumu bērniem un pieaugušajiem

  • Novadpētniecības materiālu krājumu BIS Alise

  • Tematiskas mapes par Lejasciemu un Lejasciemiešiem

  • Datu bāzi „Letonika” un „News"

  • Bezmaksas internetu, konsultācijas, e-pakalpojumus

  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus

  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.