Lejasciema pagasta bibliotēka

Rīgas iela 18, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV - 4412, tālr. 64472875
e-pasts: lejasciema.biblioteka@gulbene.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
Pirmdiena - 9.00 - 12.00 un 12.30 - 17.00
Otrdiena – 9.00 - 17.00 un 12.30 - 17.00
Trešdiena – 9.00 - 17.00 un 12.30 - 17.00
Ceturtdiena – 9.00 - 17.00 un 12.30 - 17.00
Piektdiena – 9.00 - 17.00 un 12.30 - 17.00
Setdiena, svētdien - slēgta
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Lejasciema pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts "Sinole"
Sinole, "Sinoles nams", Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV - 4412, sinole@gulbene.lv, 26519606, vadītāja Rūta Samsone.

Apkalpošanas punkts atvērts lasītājiem:
Otrdiena - 9.00 - 16.00
Ceturtdiena - 9.00 - 16.00
Piektdiena - 9.00 - 15.00


Galvenie darba rādītāji (2019.g.):
Bibliotēkas krājums – 10077
Izsniegums – 9279
Lietotāju skaits - 571
Apmeklējumu skaits – 8079
Finansējums krājumam - 3309 EUR

No bibliotēkas vēstures:
Ziņas par bibliotēku pastāvēšanu saglabājušās no 19.gs. beigām, kad darbojās bibliotekārs, grāmattirgotājs un izdevējs Jānis Misiņš. Labdarības biedrības bibliotēka dibināta 1919.gadā (1925.g. - 1054 sējumi). 20.gs. 20.-to gadu otrā pusē sāk darboties Lejasciema pilsētas bibliotēka (1931.g. - 182 sējumi). Laika gaitā bibliotēkai mainījušies nosaukumi, kopš 1991.gada tā ir Lejasciema pagasta bibliotēka. 2000.gada vasarā bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām – literatūrfilosofes Zentas Mauriņas dzimtajās mājām. No 1994.gada līdz 2007.gadam bibliotēku vadīja Inta Balode.Maira Lūkina ir bibliotēkas vadītāja no 2007.gada.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un preses krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu BIS Alise
  • Tematiskas mapes par Lejasciemu un Lejasciemiešiem
  • Datu bāzi „Letonika” un „News"
  • Bezmaksas internetu, konsultācijas, e-pakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.