Jaungulbenes pagasta bibliotēka

"Gulbītis", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4420, tālr. 25725922
e-pasts: jaungulbene@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 

Darba laiks ziemā: no 1.oktobra līdz 31.maijam
otrdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
trešdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
ceturtdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
piektdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
sestdiena 9.00-15.00

Darba laiks vasarā: no 1.jūnija līdz 30.septembrim
pirmdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
otrdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
trešdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
ceturtdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
piektdiena 9.00-15.00

Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.


Galvenie darba rādītāji (2023.g.):

Bibliotēkas krājums – 6168
Izsniegums - 7462
Lietotāju skaits - 294
Apmeklējumu skaits – 3190

No bibliotēku vēstures:
Bibliotēkas dibināšanas gads arhīvu dokumentos minēts 1947.g. Līdz tam darbojušās atsevišķu biedrību bibliotēkas: Adulienas dziedāšanas biedrības bibliotēka, Jaungulbenes patērētāju biedrības (1919.g.) bibliotēka ar 671 sējumu un Gulbenes lauksaimniecības biedrības (1900.g.) bibliotēka ar 600 sējumiem. 
Kopš 1975.gada bibliotēku vada Dzidra Rudzīte. Beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotēku nodaļu. 2003.gadā pie bibliotēkas izveidota atsevišķa lasītavas telpa un informācijas centrs.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāzes „Lursoft Laikrakstu bibliotēku” un „Letonika”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.