Galgauskas pagasta bibliotēka

Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV–4428, tālr. 20230738
e-pasts: galgauska@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
otrdiena 9.00-12.00  12.30-17.30
trešdiena 9.00-12.00  12.30-17.30
ceturtdiena 9.00-12.00  12.30-17.30
piektdiena 9.00-12.00  12.30-17.30
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2023.g.):

Bibliotēkas krājums – 6313
Izsniegums - 8729
Lietotāju skaits - 174
Apmeklējumu skaits – 2695No bibliotēkas vēstures: 
Bibliotēka nodibināta 1857.gadā, kad Galgauskas pamatskolas skolotājs Pēteris Biezais izveidoja Lasīšanas biedrību. Ir saglabājies pirmo reģistrēto grāmatu saraksts – 102 grāmatas. Trūkst ziņu par bibliotēkas darbību 2.pasaules kara laikā. Pēc kara bibliotēka darbu atsāka 1949.gada 4.oktobrī. 
Dzidra Matīsa bija bibliotēkas vadītāja no 1962.gada līdz 2019. gadam. Pašlaik bibliotēkas vadītāja ir Dace Lubāne.

 

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Datu bāze „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.