Druvienas pagasta bibliotēka

"Pamatskola", Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV – 4426, tālr.: 26189439
e-pasts: druviena@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem:
otrdiena 8.30-12.00 12.30-16.00
trešdiena 8.30-12.00 12.30-16.00
ceturtdiena 8.30-12.00 12.30-16.00
piektdiena 8.30-12.00 12.30-16.00
sestdiena 9.00-13.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2023.g.):

Bibliotēkas krājums – 5007
Izsniegums - 3893
Lietotāju skaits - 176
Apmeklējumu skaits – 2574

No bibliotēkas vēstures: 
Pirmo reizi Druviena rakstos minēta 1596.gadā. Izglītības un lasīšanas prasmes radās līdz ar saiešanas namu (lūgšanas namu) ierīkošanu. Druvienā 1819.gadā tādu ierīkoja Tirziešos. Mācītāja Paula Emīla Šatca laikā (1837-1854) par paša mācītāja līdzekļiem tiek izveidota pagasta iedzīvotājiem, bērniem bibliotēka, kur lasīt gribošajiem izsniedz grāmatas. 
1911.gadā nodibināta bibliotēku biedrība. 1918.gadā izveidota sabiedriska bibliotēka. Bibliotekārs Biksītis. Pēc otrā pasaules kara bibliotēka darbu atsāk 1946.gadā. Bibliotēka daudzreiz ir mainījusi savu atrašanās vietu. Cik zināms kādu laiku bibliotēka ir atradusies tagadējā Vecajā skolā-muzejā, pēc tam ir bijusi vecajā kultūras namā – kādreizējā patērētāju biedrības namā, bet pēc tam ilgu laiku bija vecajā ciema padomē. Tā īsti savu vietu bibliotēka atrada līdz ar jaunās administratīvās ēkas uzcelšanu 1982.gadā. 
Daiga Apsīte ir bibliotēkas vadītāja no 1990.gada. Beigusi Latvijas kultūras koledžu.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Tematiskas rakstu izgriezumu un kopiju mapes
  • Datu bāze „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.