Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV – 4417, tel. 20235619
e-pasts: stari@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem

Darba laiks ziemā: no 1.oktobra līdz 31.maijam
otrdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
trešdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
ceturtdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
piektdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
sestdiena 9.00-15.00

 

 

Darba laiks vasarā: no 1.jūnija līdz 30.septembrim
pirmdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
otrdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
trešdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
ceturtdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
piektdiena 9.00-15.00

Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Galvenie darba rādītāji (2023.g.):
Bibliotēkas krājums – 6870
Izsniegums – 17828
Lietotāju skaits - 472
Apmeklējumu skaits – 4988

No bibliotēkas vēstures:
Bibliotēka nodibināta 1966.gadā. Pirmā bibliotekāre bija Antoņina Meikstuma. Viņa nostrādāja līdz 1974.gadam. No 1981.-2006.gadam bibliotēku vadīja Ludmilla Kindzule.
Laimdota Ostrovska ir bibliotēkas vadītāja no 2006. - 2020. gadam. Beigusi Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu. No 2020.gada bibliotēku vada Sarmīte Stupāne.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem;
  • Novadpētniecības materiālu krājumu;
  • Datu bāzi „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”;
  • Internetu;
  • Datorpakalpojumus;
  • Printēšanas, skenēšanas, kopēšanas pakalpojumus;
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.