Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV – 4417, tel. 20235619
e-pasts: stari@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem
Pirmdien - 09.00 - 17.00
Otrdien - 09.00 - 17.00
Trešdien - 09.00 - 17.00
Ceturtdien - 09.00 - 17.00
Piektdien - 09.00 - 17.00
 
Katra mēneša 1.un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
 
 
 

Galvenie darba rādītāji (2021.g.):
Bibliotēkas krājums –7092
Izsniegums – 12905
Lietotāju skaits - 368
Apmeklējumu skaits – 4181

No bibliotēkas vēstures:
Bibliotēka nodibināta 1966.gadā. Pirmā bibliotekāre bija Antoņina Meikstuma. Viņa nostrādāja līdz 1974.gadam. No 1981.-2006.gadam bibliotēku vadīja Ludmilla Kindzule.
Laimdota Ostrovska ir bibliotēkas vadītāja no 2006. - 2020. gadam. Beigusi Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu. No 2020.gada bibliotēku vada Sarmīte Stupāne.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem;
  • Novadpētniecības materiālu krājumu;
  • Datu bāzi „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”;
  • Internetu;
  • Datorpakalpojumus;
  • Printēšanas, skenēšanas, kopēšanas pakalpojumus;
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.