Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV – 4417, tel. 64472947
e-pasts: staru.biblioteka@gulbene.lv  

Bibliotēka atvērta lasītājiem
Pirmdiena – 10-18
Otrdiena – 10-18
Trešdiena – 10-18
Ceturtdiena – 10-18
Sestdiena – 12-16

Galvenie darba rādītāji (2019.g.):
Bibliotēkas krājums –7446
Izsniegums – 11785
Lietotāju skaits - 318
Apmeklējumu skaits – 5787

No bibliotēkas vēstures:
Bibliotēka nodibināta 1966.gadā. Pirmā bibliotekāre bija Antoņina Meikstuma. Viņa nostrādāja līdz 1974.gadam. No 1981.-2006.gadam bibliotēku vadīja Ludmilla Kindzule.
Laimdota Ostrovska ir bibliotēkas vadītāja no 2006.gada. Beigusi Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāzi „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas, kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.