Daukstu pagasta bibliotēka

"Saulītes", Daukstes, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, tel. 27316443
e-pasts: daukstes@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 
otrdiena 8.00-12.00 12.30-16.00
trešdiena 8.00-12.00 12.30-16.00
ceturtdiena 8.00-12.00 12.30-16.00
piektdiena 8.00-12.00 12.30-16.00
Katra mēneša 1.un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.


Galvenie darba rādītāji (2023.g.):

Bibliotēkas krājums – 5305
Izsniegums - 8649
Lietotāju skaits – 187
Apmeklējumu skaits –2860

No bibliotēkas vēstures:
1924.gadā nodibināta Daukstu izglītības biedrība ar bibliotēku (350 sējumi). Tagad esošā bibliotēka sāka darboties 1954.gada 1.augustā. Pirmās grāmatas atveda no Tirzas pagasta Virānes. Ilgus gadus (1962.-1996.) bibliotēku vadīja Vija Mezīte. Pēc tam bibliotēku vadīja Artis Mezītis (1996. – 2006.) un Anda Krima (2007. – 2016.). Pašlaik (uz noteiktu laiku) bibliotēku vada Ingrīda Rubene.

 

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Uzziņas un konsultācijas 
  • Internetu
  • Datu bāzes „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)
  • Āra lasītavu

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.