Daukstu pagasta bibliotēka

"Saulītes", Daukstes, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, tel. 27316443
e-pasts: daukstu.biblioteka@gulbene.lv 

Bibliotēka atvērta lasītājiem: 

Otrdiena – 13.00 -17.00

Ceturtdiena – 9.00-13.00

Galvenie darba rādītāji (2021.g.):

Bibliotēkas krājums – 5528
Izsniegums - 7907
Lietotāju skaits – 170
Apmeklējumu skaits –2407

No bibliotēkas vēstures:
1924.gadā nodibināta Daukstu izglītības biedrība ar bibliotēku (350 sējumi). Tagad esošā bibliotēka sāka darboties 1954.gada 1.augustā. Pirmās grāmatas atveda no Tirzas pagasta Virānes. Ilgus gadus (1962.-1996.) bibliotēku vadīja Vija Mezīte. Pēc tam bibliotēku vadīja Artis Mezītis (1996. – 2006.) un Anda Krima (2007. – 2016.). Pašlaik  biblioteku vada Kristīne Mezīte. 

 

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Uzziņas un konsultācijas 
  • Internetu
  • Datu bāzes „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)
  • Āra lasītavu

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.