Beļavas pagasta bibliotēka

Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV - 4409, tālr. 29499608
e-pasts: belava@gulbenesbiblioteka.lv

Bibliotēka atvērta lasītājiem:

Darba laiks ziemā: no 1.oktobra līdz 31.maijam
otrdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
trešdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
ceturtdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
piektdiena 8.00-12.00  12.30 - 17.00
sestdiena 9.00-15.00

Darba laiks vasarā: no 1.jūnija līdz 30.septembrim
pirmdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
otrdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
trešdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
ceturtdiena 8.00-12.00 12.30-17.00
piektdiena 9.00-15.00

Katra mēneša 1. un 3. piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.


Galvenie darba rādītāji (2023.g.):

Bibliotēkas krājums – 6101
Izsniegums – 9904
Lietotāju skaits - 208
Apmeklējumu skaits – 3793

No bibliotēkas vēstures

1908.gadā nodibināta Beļavas bezmaksas bibliotēku biedrība, statūti tiek pieņemti 1909.gada 25.janvārī. Pēc 2. pasaules kara bibliotēka darbu atsākusi 1947.gada martā. 2008.gadā bibliotēka pārcēlās uz jaunām, plašākām telpām. Mērija Erlate vadīja šo bibliotēku no 2001.gada līdz 2019.gadam. Pašlaik bibliotēkas vadītāja ir Inese Paikena.

Bibliotēka piedāvā:

  • Grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem
  • Novadpētniecības materiālu krājumu
  • Datu bāze „Letonika” un „Lursoft laikrakstu bibliotēka”
  • Internetu
  • Datorpakalpojumus
  • Printēšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumus
  • SBA (Starpbibliotēku abonements)

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.