Ešots Vilis (1907 - 1979), rakstnieks, žurnālists

Rakstnieks, publicists un skolotājs Ešots Vilis dzimis 1907.gada 9.maijā Druvienas pagasta "Silmačos".

Mācījies Druvienā, Rīgā, Bulduros.

Strādājis par ierēdni un skolotāju Rīgas pilsētas bērnu namos.

Pirmais darbs - drāma "Imanta" (1928.g.), vēlāk dramatizēja J. Ezeriņa «Joču pirti», J. Poruka «Kauju pie Knipskas». Viņa libretu par Poruka dzīvi «Asaru zemes princis» aizsāka komponēt Jēkabs Poruks. 30.gados publicējis stāstus un rakstus Latvijas presē. 1940.g. 1. pusē izdevniecībai iesniedzis stāstu krājumu "Dievu dārzā", kura manuskripts vēlāk spiestuvē iznīcināts.

1944.g. devies trimdā uz Vāciju, strādājis par skolotāju latviešu bērnu namos. 1950.g. izceļojis uz Austrāliju. Trimdā izdoti Jāņu nakts teiksmu "Zelta migla" (1949.g.), romāns "Leģionāri" (1952.g.), noveļu krājums "Zvaigžņu sagša" (1953.g.). Rakstījis arī feļetonus, kurus parakstīja ar segvārdu Dr. Bumerangs.

No 1954.g. žurnāla "Viesis" oficiālais izdevējs (žurnāls informēja par kultūras dzīvi).

Miris 1979.gada 23.maijā, Adelaidā, Austrālijā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.