Zanders Ojārs (1931-2018), bibliotekārs, literatūrzinātnieks

Literatūrvēsturnieks Zanders Ojārs dzimis 1931.gada 11.martā Jaungulbenes pagasta Lejiešos fotogrāfa ģimenē.

Beidzis Gulbenes vidusskolu, Rīgas Pedagoģijas institūta Svešvalodu fakultāti. Strādājis par vācu valodas skolotāju Apes vidusskolā, vācu valodas docētāju Daugavpils Pedagoģijas institūtā, par Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja līdzstrādnieku. Kopš 1968.g. ir ZA Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītājs.

Pirmā publikācija - raksts par K.Veidenbaumu "Par dzejnieka brāli" laikrakstā "Literatūra um Māksla" (1965.g.). Publicējis daudz rakstu par kultūras mantojuma un grāmatniecības jautājumiem, rakstījis arī dzejoļus. Sarakstījis grāmatas "Tipogrāfs Mollīns un viņa laiks", "Senās grāmatas Rīgā". Sastādījis vairākas grāmatas, sarakstījis arī tām priekšvārdus. Augstāko balvu nosaukumu "gada grāmata 2000" ieguva viņa lielais darbs "Senās Rīgas grāmatniecība un kultūra Hanzas pilsētu kopsakarā". O.Zandera 70 gadu jubilejas sakarā kolēģi Akadēmiskajā bibliotēkā izdeva viņa rakstu bibliogrāfiju "Latvijas Zinātņu akadēmijas gada doktors Ojārs Zanders."
Miris 2018.gada 31.martā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.