Skraucis Viesturs (1942-2012), literatūrzinātnieks

Literatūrzinātnieks Skraucis Viesturs dzimis 1942.gada 17.aprīlī Gulbenē bijušā Latvijas armijas virsnieka vietnieka un grāmatvedes ģimenē.

Beidzis Gulbenes 1.vidusskolu, LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.

Strādājis ZA Valodas un literatūras institūtā par zinātnisko līdzstrādnieku.

Pirmā publikācija - recenzija "Dzīves izpratne un vērtējums" par R.Ezeras stāstu "Saules atspulgs"(1969.g.). Pētījis literatūras teorijas problēmas. Plašākais darbs - monogrāfija "Nosacītība. Dzīves īstenība. Literatūra". Raksti par literatūru apkopoti krājumā "Par un pret". Līdzautors grāmatām "Par prozas mākslu", "Kritika - teorija, vēsture, prakse", "Vienotā daudzveidība", "Kā rakstīt?". Publicējis recenzijas periodikā.

V.Skraucis vairākus gadus dzīvo Gulbenē. Raksta dzeju, ir publicējis vietējā laikrakstā ar pseidonīmu Monts Klē.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.