Neilands Jānis (1923), zinātnieks LLU

Bioloģijas zinātņu doktors Jānis Neilands ir dzimis 1923.gada 23.janvārī tagadējā Daukstu ciema «Lieknēs» zemnieka ģimenē. Pēc Daukstu sešgadīgās pamatskolas beigšanas viņš 1937.gadā sāka mācības Priekuļu lauksaimniecības vidusskolā, ko absolvējot, saņēma jaunākā agronoma diplomu. No 1946.g. līdz 1951.gadam Jānis Neilands studēja Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas veterinārijas fakultātē. Pēc tam speciālists strādāja saimniecībā, tad kļuva par Rīgas rajona galveno veterinārārstu. No 1961. gada bija Latvijas Lopkopības un veterinārijas zinātniskās pētniecības institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, kopš 1965.gada līdz šim laikam vada institūta nelipīgo slimību nodaļu. Līdztekus tiešajam darbam no 1969.g. līdz 1976. gadam ir bijis bioķīmijas pasniedzējs Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā.

1966.gadā Jānis Neilands sekmīgi aizstāvēja disertāciju un ieguva bioloģijas zinātņu kandidāta grādu. Viņš ir vairāku zinātnisku grāmatu autors un apkopotājs, publicējis vairāk nekā 150 zinātnisku un zinātniski praktisku rakstu par dažādām lopkopības un veterinārijas problēmām. Mūsu novadnieka darbi publicēti gan Padomju Savienības, gan ārzemju zinātniskajos izdevumos.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnes centrā Veterinārmedicīnas nodaļas vadītājs Jānis Neilands (otrais zinātnieks) saņēma Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Paula Lejiņa balvu par pētījumu kopumu "Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes paaugstināšanas un veselības uzlabošanas pasākumu izstrāde".

Republikas lopkopības speciālistiem, konsultantiem un zemniekiem profesors, bioloģijas doktors Jānis Neilands regulāri lasa lekcijas par lauksaimniecības dzīvnieku slimību profilaksi un terapiju, sniedz konsultācijas.

Jautāts par to, kur slēpjas Jāņa Neilanda zināšanas un praktiskā pieredze - atbildēja, ka pamats ir vecāku saimniecība un tālāk Priekuļu lauksaimniecības vidusskola. Tur augsti kvalificēti skolotāji sniedza pamatzināšanas visos saimniecības darbos. Skolā vajadzēja daudz mācīties un strādāt, jo apguva vispārizglītojošos priekšmetos - visu vidusskolas programmu – un vēl plašo speciālo priekšmetu klāstu. Zināšanas papildinājām un nostiprinājām praksē brīvvalsts gados - arī Zviedrijā. 
Prasmīgas un mērķtiecīgas skolotāju darbības rezultātā audzēkņi saņēma zināšanas un labu rūdījumu praktiskajā un sabiedriskajā darbā. Par to liecina plašais skolas absolventu darbības lauks, sakot no praktiska lauksaimnieka līdz lielsaimniecību un nozaru vadītajiem.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.