Kūle Maija (1951), filozofe

Filozofijas zinātņu doktore, profesore, akadēmiķe Kūle Maija (dzim. Skrendere) dzimusi 1951.gadā Lejasciemā.

Beigusi Lejasciema vidusskolu (1969.g.), LVU Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļu (1974.g.).

Filozofijas zinātņu kandidāte (1980.g.). No 1991.gada aprīļa LZA Filozofijas un socioloģijas institūta direktore.

Filozofijas zinātņu doktore (1994.g.).

Vairāku starptautisku forumu delegāte.

Darbojas Pasaules filozofu biedrības asociācijā.

Daudzu rakstu par filosofijas vēsturi un mūsdienu kultūru, grāmatas "Ceļš saprašanas labirintos" autore. Kopā ar vīru Rihardu Kūli sarakstījusi grāmatu "Filosofija".

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.