Klēbahs - Kalnietis Alvils (1876 - 1958), valodnieks, publicists

Dzimis 1876.gadā Galgauskā, Gaujiņās, kalēja ģimenē.

Mācījies Galgauskas pagastskolā, Vecpiebalgas draudzes skolā, beidzis Pleskavas skolotāju semināru (1896).
Līdz 1934.gadam strādājis par skolotāju Krievijā, Galgauskā, Rīgā un Saldū. Sodīts par 1905.gada revolūcijā, piespriests sods un atstādināts no skolotāja amata. 1944.gadā izceļojis uz Vāciju.

Sastādījis izdevumu "50 latvju rakstnieku biogrāfijas un darbu saraksts" (1931). Pētījis Galgauskas pagasta vēsturi. Trimdā izdoti darbi: "Galgauskas Veišu skolas vēsture", "Trīs gadi Vecpiebalgas draudzesskolā" (1966), „Galgauskas izloksnes apraksts" kopā ar V.Rūķi (1996).

Trimdā palīdzējis tapt izdevumiem "Latviešu tautas dziesmas" 12 sēj., K.Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīca".
Periodikā raksti par skolu lietām un valodniecību. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Miris 1958.gadā Vācijā, apbedīts Vircburgas Mocarta kapos.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit