Gāters Alfrēds (1921 - 1986), mediķis, valodnieks

Ārsts, valodnieks un literatūrzinātnieks Gāters Alfrēds dzimis 1921.gada 24.aprīlī Kalncempju pagasta Sprīvuļos, lauksaimnieka ģimenē.

Beidzis Madonas ģimnāziju (1941.g.). 1942.g. sācis ģermāņu filoloģijas studijas LU.

1943.g. iesaukts Latvijas leģionā. No 1945.g. Vācijā studējis ģermāņu filoloģiju, klasiskās valodas un indoeiropiešu salīdzināmo valodniecību Hamburgas universitātē, kur 1949.g. ieguvis filoloģijas doktora grādu salīdzināmajā valodniecībā. Studējis medicīnu Hamburgas universitātē (1957. - 1963.g.), vēlāk strādājis par iekšķīgo slimību speciālistu.

Rakstījis par salīdzināmās un baltu valodniecības jautājumiem, latviešu valodu un literatūru vācu, itāļu un beļģu speciālajos žurnālos, pārzinājis baltu valodniecības nodaļu Beļģijā iznākošajā starptautiskajā bibliogrāfijas žurnālā "Onoma". Vairākiem Brokhausa enciklopēdijas jaunizdevumiem rakstījis par latviešu valodu un literatūru, tāpat leksikoniem "Die Weltliteratur" ("Pasaules literatūra", Vīnē), "Kindlers Literaturlexikon" ("Kindlera literatūras leksikons", Cīrihē) u.c. Publicējis grāmatu "Die lettische Sprache und ihre Dialekte" ("Latviešu valoda un tas dialekti", 1977.g.).

1993.g. izdots 1950. - tajos viņa uzrakstītais manuskripts "Lettische Syntax. Die Dainas" (Latvju dainu sintakse). 2000.g. izdots krājums "Apceres par latviešu trimdas rakstniekiem". Manuskriptā palikusi viņa latviešu noveļu izlase vācu valodā.

Miris 1986.gada 2.jūlijā Hamburgā, Vācijā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.