Jaunarāja Skaidrīte (1934-2004), tulkotāja

Tulkotāja Jaunarāja Skaidrīte (dz. Krīgena) dzimusi 1934.gada 28.jūnijā Rankas pagastā, pienotavas darbinieka ģimenē.

Mācījusies Rankas pagasta Luterskolā, Pāles u.c. pamatskolās, Aizputes vidusskolā (1948.g. - 1952.g.), LVU Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļā (1952.g. - 1957.g.).
Strādājusi par skolotāju Mazsalacas vidusskolā (1957.g. - 1958.g.).

1961.g. - 1987.g. tulkotāja laikrakstā "Rīgas Balss", atbildīgā sekretāre, nodaļas līdzstrādniece žurnālā "Sieviete". Žurnālistu savienības biedre (1980.g.).

Pirmā publikācija - A.Elkina stāsta "Neveiksmīga runa" lokalizēts tulkojums laikrakstā "Rīgas Balss" (1961.g.). Tulkojusi galvenokārt no franču valodas: populārzinātniski izdevumi sērijai "Apvārsnis" - M.Ercoga "Anapurna" (1975.g.), B.Kutēna "Mājupceļš uz Bikini" (1980.g.), daiļliteratūru - B.Klavela "Spānietis" (1984.g.), O.de Balzaka filozofiskas etīdes (Kopotu rakstu 12.sēj., 1985.g.), F.Moriaka "Mīlestības tuksnesis", "Pērtiķēns", "Agrāko laiku pusaudzis" (visi 1985.g.), Alēna - Furnjē "Lielais Molns" (1986.g.), Stendāla "Lisjēns Levēns" (1989.g.) u.c. Tulk. arī biogrāfisku stāstu par vācu dzejnieku J.V.Gēti "Jaunā Vertera ciešanas".

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.