Vītols Atis (1881 - 1941), dzejnieks

Dzimis 1881.gadā Stāmerienes pagastā.

Beidzis Stāmerienes pareizticīgo draudze skolu, Jaungulbenes ministrijas skolu, 6.kl. ģimnāziju. No 1899.gada strādājis tiesu resorā. Privātskolotājs Smiltenē (1910-1917). Rosīgi darbojies sabiedriskajā dzīvē

Pirmā pasaules kara laikā sniedzis palīdzību ievainotajiem, karā cietušajiem, ieņēmis redzamu vietu dažādās organizācijās, darbvedis plaši noorganizētā komitejā palīdzības sniegšanai ievainotiem kareivjiem un lazaretes uzturēšanā, darbojies bēgļu komitejā. Bijis Latviešu strēlnieku pulku organizācijas komitejas priekšstāvis Smiltenē. Apbalvots ar sudraba un zelta medaļām. Vēlāk – izmeklēšanas tiesnesis Cēsīs.

Darbojies arī literatūras laukā – kopā ar Dzelzkalnu Kārli izdevis epigrammu un dzejoļu krājumu, kā atmiņas no kopā pavadītā laika Valkas cietumā. 1941.g. 14.VI izsūtīts.

Miris 1941.gadā Sverdlovskas apgabalā, Sevurallagā