Tirzmaliete (1876 - 1942), rakstniece, dzejniece

Rakstniece Tirzmaliete (īstajā vārdā Minna Dzelzkalne) dzimusi 1876.gada 23.jūnijā Tirzas pagastā skolotāja ģimenē.

Beigusi Tirzas pagastskolu un draudzes skolu.

Pirmais publicētais dzejolis - "Naktī tumšajā" žurnālā "Baznīcas Vēstnesis" (1899.g.). Daudzu gadu dzejoļi apkopoti krājumā "Aizmirsta sirds". Tirzmalietes populārākais dzejolis - "Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme". Izdevusi stāstu krājumus "Raksti". "Zem sveša pajumta un citi stāsti", atsevišķi stāsti "Uz kuru pusi?", "Pa šauru teku", "Zem dzimtenes debesīm", "Jēkabs Dzintars", "Arestanta līgava", lugas "Līga", "Bāra bērns", "Pa mēneša tekām", "Kad sirdsbalss runā". Lielākā daļa stāstu un tēlojumu publicēti periodiskajos izdevumos. Tirzmalietes stāstos lauku ļaužu, galvenokārt sieviešu dzīves tēlojums.

Mirusi 1942.gada 28.janvārī Lejasciemā, apbedīta Tirzas kapos.

1992.g. izdota dzejoļu un stāstu izlase "Par tevi, tēvu zeme".

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.