Sakse Anna (1905 - 1981), rakstniece

Rakstniece Sakse Anna dzimusi 1905.gada 16.janvārī Lejasciema pagasta Lauzās sīkzemnieka ģimenē.

Mācījusies Augulienas pagastskolā, Lejasciema ministrijas skolā, Lejasciema reālģimnāzijā, studējusi LU Filoloģijas un filozofijas fakultātē Pedagoģijas un Baltu filoloģijas nodaļās.

Strādājusi par tulkotāju, vēlāk par korektori laikrakstā "Pēdējā brīdī" un akciju sabiedrībā "Valters un Rapa", darbojusies mākslinieku un rakstnieku biedrībā "Zaļā vārna", strādājusi par laikraksta "Cīņa" kultūras nodaļas vadītāju, bijusi Padomju miera aizstāvēšanas komitejas locekle. Rakstnieku Savienības biedre (1940.g.), LPSR Tautas rakstniece (1965.g.).

Pirmā publikācija - dzejolis "Dieva sapnis" (1925.g.). 20. un 30.gados publicējusi periodiskajos izdevumos dzeju un prozu. Vēlāk rakstījusi stāstus, romānus "Darba cilts", "Pret kalnu", "Dzirksteles naktī". Prozā galvenokārt sociālā tematika, politiskās un ekonomiskās norises Latvijas laukos pirmspadomju un kolektivizācijas laikā.

Sarakstījusi daudzas stāstu un pasaku grāmatas bērniem: "Trīs šķūnīši", "Čitas burtnīca", "Laimes kalējs", "Kalejdēls Kaspars", "Pasakas par ziediem", "Puķu zirnītis", "Kā zaķis brauca uz Rīgu pēc skābu kāpostu sēklām", "Zāles stiebrs" u. c.

Tulkojusi S. Sergejeva, N. Ostrovska, D. Zorina, V. Volkova, D. Biseta, Ļ. Tolstoja darbus.

Kopoti raksti 6 sējumos (1962.g. - 1965.g.).

Pseidonīmi - Austra Sēja, Smīns, Trīne Grēciņa, Zane Mežadūja.

Mirusi 1981.gada 2.martā Rīgā, apbedīta Meža kapos. Piemiņas plāksne un krūšutēls pie mājas Mežaparkā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.