Miķelsone Konstance (1905 - 1955), rakstniece

Rakstniece Miķelsone Konstance (dz. Ozoliņa) dzimusi 1905.gada 16.maijā Jaungulbenes pagasta Dzeņukalnos, kalēja ģimenē.

Beigusi Cesvaines ģimnāziju, studējusi Angļu valodas institūtā Rīgā, strādājusi Mākslas aģentūrā.

30.gados kļuvusi pazīstama kā lugu rakstniece. Publicējusi lugas "Ugunskristības" (1932.g.), "Dzeguzes bērni" (1934.g.), "Jāju dienu, jāju nakti" (1935.g.), "Slinkā sieva" (1938.g.), bērnu lugas "Pasaules ceļotāji" (1932.g.), "Pauks un Šmauks" (1934.g.).

No 1944.g. trimdā Vācijā, kur publicējusi noveļu krājumus "Nelgu svīta" (1947.g.), "Bikts" (1949.g.), "Bābeles gūstā" (1950.g.). Novelēs risinātas laulības problēmas, vēlākajos darbos tēloti savdabīgi cilvēku likteņi, sniegti spilgti, reālistiski personāžu portreti. Noveļu stils sentencēm bagāts, viegli ironisks.

1951.g. Miķelsone izceļojusi uz ASV, bijusi žurnāla "Latvju Sieviete" redaktore. Romānu "Nakts parāde" (1953.g.) un "Ēdenes rapsodija" (1954.g.) sižeta risinājums gauss, plaši izvērsta laulības un dzimumdzīves analīze. Periodikā publicējusi arī apcerējumus par literatūru un recenzijas.

Mirusi 1955.gada 25.februārī Mineapolisā, Minesotā, ASV.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.