Linksmiņš (A. Pētersons) (1875 - 1924), dzejnieks

Dzimis 1875. gadā Vitebskas guberņas Polockas apriņķī Bakjauču muižā, Krievijā, muižas nomnieka ģimenē.

Mācījies Jaunjelgavas apriņķa skolā, Rīgas Aleksandra un Rīgas pilsētas ģimnāzijās, studējis Tērbatas Veterinārajā institūtā (1896-1901). Bijis veterinārārsts Gulbenē, Valmierā, Tukumā un Jaunjelgavā. 
Piedalījies Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes izveidošanā, no 1920.gada Hipoloģijas katedras docētājs, darbojies terminoloģijas komisijā.
Presē publicējis rakstus par lopkopības jautājumiem, rakstījis arī par vēsturi, etnogrāfiju u.c. tēmām. 

Dzejoļi publicēti žurnālos "Austrums", laikrakstos "Mājas Viesis", "Balss" u.c., galvenokārt 90. Gados. Daži dzejoļi iekļauti M. Kaudzītes sastādītajā antoloģijā "Smaidi un asaras" (1880).

Miris 1924.gadā Berlīnē, Vācijā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.