Krasnais Vilberts (1908 - 1942), rakstnieks

Rakstnieks, sabiedriskais darbinieks Krasnais Vilberts dzimis 1908.gada 12.janvārī Rugāju pagasta Vēžos.

Mācījies Jaungulbenes un Galgauskas pamatskolā, Balvu komercskolā, studējis LU tautsaimniecību.

Bija aktīvs Latgales sabiedriskais darbinieks.

Izdevis grāmatu "Latviešu kolonijas" , 1937.gadā iznāk grāmata "Latviskā Jaunlatgale", 1937.gadā sakārtoja grāmatu "Abrenes dziesmas".

1941.gadā izsūtīts uz Sibīriju, tur miris.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.