Kokars Guntis (1954-2015), žurnālists, dzejnieks

Dzimis 1954.gada 25.novembris, Cesvainē.

Beidzis Gulbenes 2.astoņgadīgo skolu, Rīgas 45.viduskolu, Rīgas 3.tehnisko skolu.
Studējis LVU Filoloģijas fakultātē, tad arī uzrakstīti pirmie dzejoļi. Tie publicēti laikrakstos „Padomju Jaunatne”, „Literatūra un Māksla”, žurnālos „Liesma” un „Karogs”, kā arī krājumā „Acis”(1987). Dzeja un atdzejojumi publicēti žurnālā „Avots” un laikrakstā „Labrīt”. Žurnālā „Zīlīte” publicētas pasakas. 
Tulkojis divus dokumentālus romānus: A. Avturhanovs „Staļina nāves mīkla” (turpinājumos iespiests laikrakstā „Nacionālā Neatkarība”) un A. Koržakovs „No ausmas līdz rietam” (Borisa Jeļcina ceļš uz varu); Turpinājumos publicēts laikrakstā „Neatkarīgā Rīta Avīze”.

Darbojoties žurnālistikā, Guntis Kokars pievērsies aktuālām sabiedriski politiskām tēmām, kas publicētas vairākos izdevumos, tajā skaitā „Fokuss”, „Nedēļa”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”.
Miris 2015.gada 4.janvārī. 

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.