Ķezbere Elza (1911-2011), dzejniece

Dzejniece Ķezbere Elza (dz. Pinne) dzimusi 1911.gada 5.maijā Tirzas pagasta Kalvīšos, vēlākajos Ķezberos), saimnieka ģimenē.

Mācījusies Tirzas draudzes skolā. Beigusi Priekuļu lauksaimniecības skolu. 1944.g. emigrējusi uz Vāciju. Kopš 1950.g. dzīvo ASV.

Pirmās publikācijas 1932.g. Dzejoļu krājumos "Profils stiklā" (1937.g.), "Dziedošais gliemežvāks" (1938.g.) raksturīgs dekoratīvisms, impresionisks detaļu zīmējums, salontipa metaforisks skatījums. Ar spriegu dramatismu izceļas verlibrā rakstītais cikls "Vēstules Pēram Gintam" (1938.g.), kurā literārā reminiscence pārdzīvota elēģiskā traģikā. Staļinisko represiju nežēlība atklāta krājumā "Jāapsnieg" (1943.g.), kurā iekļauta arī metaforiski īpatna dabas lirika, dzejoļi par sievietes mātes izjūtām. Liroepiska ievirze ir romantisku mīlestības alku caurstrāvotai Ķezberes poēmai "Dziesma par dzērvi" (1944.g.). Trimdā izdotajos krājumos "Krēslainie spoguļi" (1949.g.), "Ilūzijas" (1950.g.), "Koncerts" (1965.g.) tradicionāls romantisku pārdzīvojumu loks un poētiskie paņēmieni, saturā dominē grūtsirdīgas, pat pesimistiskas noskaņas, atmiņu ainas, ka arī svešzemju realitāte, kas tiek salīdzināta ar dzimtenes dabu un tikumiskajiem priekšstatiem. Daudziem Ķezberes dzejoļiem ir komponēta mūzika.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.