Francis Alfons (1905 - 1948), rakstnieks, publicists

Rakstnieks, publicists Francis Alfons Aleksandrs dzimis 1905.gada 5.decembrī Vecgulbenes pagasta Āboliņos, mežsarga ģimenē.

Beidzis Galgauskas pamatskolu, Smiltenes vidusskolu (1924.g.). Studējis matemātiku LU (1924.g. -1928.g.). No 1927.g. līdz 30. gadu beigām darbojies daudzu preses izdevumu redakcijās (to vidū žurnālos "Jauno Lira", "Zaļā Vārna). Žurnāla "Jaunā Raža" redaktors (1932.g. - 1934.g.). No 1934.g. redaktors Latvijas Sabiedrisko lietu ministrijas Informācijas un propagandas pārvaldē. 1940.gada 16.oktobrī arestēts, deportēts, miris 1948.gada 13.oktobrī izsūtījumā bijušajā PSRS.

Pirmais publicētais dzejolis - "Bohēmas fata morgāna" žurnālā "Sensācija" 1924.g. Pieslējies biedrībai "Zaļā vārna" un pozitīvistiem, Latvijas ekonomisko un garīgo uzplaukumu saistot ar zemniecību. Poēmā "Jaunsaimnieks Zelmenis" (1932.g.), dzejoļu krājumā "Savā pusē" (1933.g.) un "Zintis"(1937.g.) dzīvespriecīgos, idilliski pastorālos toņos cildinājis brīvas Latvijas zemnieka darbu, morālo spēku, uzticību zemei, tēlojis zemnieku kā visu vērtību radītāju. Rakstījis literatūras kritikas (dažkārt ar pseidonīmu Nonpareil). Pievērsies arī Latvijas pagātnes notikumiem, uzsvēris latviešu varonību dažādos vēstures posmos - stāstu krājumā "Baronu gals", lugā "Skolnieku rota" (abi 1935.g.).

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.