Aldre - Pētersons Pauls (1901-?), rakstnieks, dzejnieks

Dzimis 1901.gadā Rīgā. Īst. v. Pauls Pētersons.

1921. gadā beidzis Priekuļu trīsgadīgo skolu, ministrijas skolu un vidusskolu Jelgavā.
Strādājis par lauksaimniecības instruktoru Jaungulbenē.

Pirmais stāsts publicēts - "Dzintara gredzens" laikrakstā "Taisnība". Izdots stāstu krājums "Zelta klaipa atriebība" (1929), dzejoļu krājums "Sapņu sejas" (1934). Sarakstījis lugas: „Zemes uzvara”, „Pārcirstais mezgls”, Nacionālajā teātrī izrādīta luga "Līdumnieki".

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.