Donass Felikss (1882-1971), diplomāts

Dzimis 1882. gada 12. augustā, Jaungulbenē.
Pēc pāris gadiem kopā ar vecākiem pārcēlās uz Poliju. 1903.gadā iestājās Varšavas Politehniskā institūta kalnrūpniecības nodaļā. 1905.gadā institūtu slēdza un F.Donass studijas turpināja Pēterpils Kalnu institūtā. Pirmā pasaules kara laika Donass iesaistījās Rēveles jūras cietokšņa celšanas 
darbā. Tā kā Latvijā nebija iespējams strādāt kalnrūpniecīb;ā, F.Donass strādāja par ierēdni Rīgas ostas būvvaldē.

1919.gadā sāk darbu kā ierēdnis Latvijas sūtniecībā Polijā, vēlāk kļūst par sūtniecības konsulārās nodaļas vadītāju. 1923.gadā tika iecelts par vicekonsulu Viļņā. Mainoties politiskajai situācijai 1939.gadā tiek iecelts par Latvijas konsulu Viļņas, Švenčionu un Valkininku apriņķos. Sakarā ar Baltijas valstu okupāciju, tika pārtraukta Latvijas sūtniecības un konsulāta darbība Viļņā.  

Devās trimdā uz Vāciju, vēlāk uz ASV, Čikāgā.
1969.gadā izdevis savu atmiņu grāmatu “Politiskos krustceļos”.

Miris 2971.gadā Čikāgā, ASV.

Informācija no www.periodika.lv